Welkom op mijn blog


Mijn naam is dr.ing. Marcel Noordhuis, gepromoveerd op het toepassen van ketensamenwerking in de vastgoedsector. Middels deze blog breng ik artikelen, onderzoeksresultaten en ervaringen rondom de toepassing van ketensamenwerking in de vastgoedsector samen. Ook publiceer ik met enige regelmaat mijn eigen ervaringen rondom de implementatie van ketensamenwerking binnen de eigen organisatie alsook in de samenwerking met onze opdrachtgevers. Op deze wijze probeer ik zowel vanuit de theorie alsook uit de praktijk een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kennis en kunde op het gebied van ketensamenwerking. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar uw vragen, ervaringen en eventuele nieuwe inzichten. U kunt mij bereiken via m.noordhuis@ketenmanagement.com
Resultaten (cijfers) - praktijk, Video

Video: 10 jaar ervaringen met ketensamenwerking door Oosterpoort & Partners

In 2011 stond Oosterpoort voor de uitdaging: hoe kunnen we op kosten, kwaliteit en huurderstevredenheid nog beter worden? Als destijds nieuwe bestuurder, initieerde Eugène Janssen ketensamenwerking. In deze nieuwe manier van samenwerken met onderhouds- en bouwbedrijven veranderen de traditionele rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierbij acteren deze bedrijven als volwaardige partners, die meedenken op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Per 1 juni 2021 is Eugène met pensioen. In zijn decennium bij Oosterpoort diende hij met deze benadering ook als voorbeeld voor zijn vakgenoten. Samen met ketenpartners De Variabele en KlokGroep, een collega-bestuurder van woningcorporatie Talis en medewerkers van Oosterpoort blikt…

Continue reading
Video

Video: Nyenrode Bite door prof.dr. Jack van der Veen – Waarom Ketensamenwerking juist nu!

Ik kwam weer een mooi mini college tegen van Jack van der Veen (Nyenrode) die kort en bondig uitlegt waarom ketensamenwerking juist nu van extra groot belang is. Ook legt hij de verbinding tussen logistiek, supply chain management (ketensamenwerking) en bedrijfskunde. Daarnaast maakt hij duidelijk dat ketensamenwerking juist nu, in de omgeving waarin organisaties opereren van het grootste belang is om bestaansrecht te behouden.

Continue reading
Artikelen & publicaties, Maturity Model

Wat er nodig is om een excellente keten of ketenspeler te worden?

Auteur: dr.ing. Marcel Noordhuis (m.noordhuis@ketenmanagement.com), gepromoveerd (Nyenrode) op zijn onderzoek naar de impact van ketensamenwerking op de reductie van faalkosten bij het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van vastgoed (woningen). Stelling: Het is een keten, we werken samen dus we doen aan ketensamenwerking?! 1. Inleiding In de afgelopen jaren zien we steeds meer opdrachtgevers en opdrachtnemers die zich realiseren dat het aangaan van strategische samenwerking gebaseerd op de principes van ketensamenwerking, de oplossing zou kunnen zijn om de steeds complexere vraagstukken rondom o.a. de verduurzaming te kunnen managen, waardoor faalkosten kunnen worden voorkomen en de prijs/prestatie in de samenwerking structureel kan…

Continue reading
Resultaten (cijfers) - praktijk

Anders aanbesteden, anders samenwerken door WBL

Ik kwam afgelopen week een post en filmpje tegen van Waterschap Limburg die me enorm deed denken aan de ervaringen die we in de afgelopen jaren hebben opgedaan in de woningbouwsector. Sterker nog, die principes die genoemd worden, de vraagstukken omtrent samenwerken (aanbesteden) en jezelf langjarig aan vaste partijen mogen verbinden, kwamen ook hier langs. Mijn indruk – na het filmpje bekeken te hebben – is dat de woningbouwsector de Infrasector nog een enorme boost kan geven als het gaat om het delen van ervaringen. Zowel de juridische vragen, alsook de wijze waarop je excellente ketens bouwt, hoe je prestaties…

Continue reading
Artikelen & publicaties, Resultaten (cijfers) - praktijk

Ervaringen van 20 jaar ketensamenwerking

Mooi om het verhaal van Egbert Kunst/GroenWest te lezen waarin verslag gedaan wordt van de jarenlange inspanning om ketensamenwerking tussen verschillende partijen in de keten te laten slagen. Zoals we al wisten vergt het een lange adem en gaat het niet alleen over techniek en stenen, maar ook over de organisatie van de samenwerking anders vormgeven. In mijn periode als promovendus en als consultant ben ik al op zoek geweest naar voorbeelden in de NL bouw waarin we konden laten zien dat ketensamenwerking niet alleen in theorie maar ook in de praktijk grote waarde heeft. Mooi ook dat ik aan…

Continue reading
Onderzoek

Woningcorporaties als opdrachtgever voor circulaire renovatie en nieuwbouw

Een verkenning naar de eerste circulaire stappen voor woningcorporaties door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de BouwhulpGroep. Corporaties onderschrijven het thema circulariteit, maar er daadwerkelijk invulling aan geven is niet altijd vanzelfsprekend. Onbekendheid, geen prioriteit of beperkte keuze in het aanbod zorgt ervoor dat er nog weinig circulaire oplossingen worden toegepast.Veel corporaties hebben het thema circulariteit opgenomen in hun beleid, maar er concreet invulling aan geven is een stuk lastiger. Aan de hand van interviews met corporaties die al op een of ander manier bezig zijn, wordt in deze publicatie weergegeven wat zij al gedaan hebben om circulaire stappen…

Continue reading
High Potential Platform

Programma High Potential Platform Ketensamenwerking 2021

Inleiding Sinds 2012 organiseren wij samen met hoogleraren van Nyenrode de bijeenkomsten van het platform ketensamenwerking voor twee doelgroepen (executives en high potentials). Voor de eerste doelgroep hebben we het Executive Platform Ketensamenwerking ontwikkeld. Dit platform is primair bedoeld voor o.a. directeuren en bestuurders uit alle geledingen van de bouw & vastgoedsector. De tweede doelgroep is het High Potential Platform Ketensamenwerking. Het High Potential Platform is vooral bedoeld voor hoofden, managers en projectleiders die vooral de opdracht krijgen ketensamenwerking succesvol te implementeren. De deelnemers zijn vooral vastgoedeigenaren, woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwers, co-makers en toeleveranciers. Achtergrond Het High Potential Platform Ketensamenwerking brengt…

Continue reading
Executive Platform

Programma Executive Platform Ketensamenwerking 2021

Inleiding Sinds 2012 organiseren wij samen met hoogleraren van Nyenrode de bijeenkomsten van het platform ketensamenwerking voor twee doelgroepen (executives en high potentials). Voor de eerste doelgroep hebben we het Executive Platform Ketensamenwerking ontwikkeld. Dit platform is primair bedoeld voor o.a. directeuren en bestuurders uit alle geledingen van de bouw & vastgoedsector die betrokken zijn bij uitdagene nieuwbouw, onderhoud, renovatie, transformatie en verduurzamingsvraagstukken en dat willen realiseren door intensief en vernieuwend samen te werken met marktpartijen. De afgelopen jaren zijn vooral corporaties, bouwondernemingen, installateurs, co-makers en toeleveranciers lid geworden. Achtergrond Het Executive Platform Ketensamenwerking brengt directeuren en bestuurders bij elkaar…

Continue reading
Maturity Model

In welke mate passen u en uw ketenpartners de principes van ketensamenwerking toe?

Veel organisaties in de bouw claimen in de samenwerking met externe partijen de principes van ketensamenwerking toe te passen. Maar is dat ook zo? Ketensamenwerking tussen organisaties (ook wel externe ketensamenwerking genoemd) is gebaseerd op 6 belangrijke aspecten die geimplementeerd dienen te worden om daadwerkelijk tot verbeterde prestaties op tijd, geld, kwaliteit en duurzaamheid te komen. Om te kunnen vaststellen of en in welke mate deze principes in uw samenwerkingsverband worden ingevuld is de KetenSamenwerkingsIndex (ofwel KSI) ontwikkeld. Via een online meetinstrument worden sleutelfiguren binnen het samenwerkingsverband gevraagd hun oordeel te geven over het samenwerkingsverband middels het beantwoorden van een…

Continue reading
Maturity Model

Hoe mature is uw eigen organisatie als ketenspeler?

Er zijn vele organisaties die zichzelf de vraag stellen of de traditionele rol als opdrachtgever – opdrachtnemer wel houdbaar is voor partijen die elkaar nodig hebben om tot prestatiedoorbraken te komen. Een van de manieren om prestatiedoorbraken te bereiken is strategisch en langdurig te gaan samenwerken, middels de principes van ketensamenwerking. Dit heeft echter vergaande consequenties, niet alleen voor de wijze waarop u met marktpartijen samenwerkt, maar ook voor de eigen organisatie. Immers, de keten is zo sterk als de zwakste schakel en indien u zelf ook actief gaat meedoen in de keten, dan dient u zelf ook klaar te…

Continue reading