Category

Artikelen & publicaties

Artikelen & publicaties

De profielschets van de ideale ketenmanager

Auteur: Michael Nieuwboer (gelezen op logistiek.nl) Het vinden van een goede supply chain manager (hierna sc-manager) is geen makkelijke taak. Een goede supply chain manager moet al snel het schaap met vijf poten zijn. Gebaseerd op zijn ervaringen als sc-manager en de ervaringen die hij heeft met succesvolle en minder succesvolle sc-managers somt hij zeven eisen waaraan een succesvolle sc manager dient te voldoen: Teamplayer: Een succesvolle sc-manager moet een absolute teamspeler zijn. Doordat de sc-manager te maken heeft met (bijna) alle afdelingen binnen een bedrijf moet hij als geen ander in staat zijn om in een team te functioneren…

Continue reading
Artikelen & publicaties

Leiderschap bij Ketensamenwerking (2017)

– Door prof. dr. Jack van der Veen, EVO Leerstoel Supply Chain Management (Nyenrode) – In dit artikel wordt ingegaan op wat ‘goed leiderschap’ voor een supply chain manager bij Ketensamenwerking inhoud. Daartoe wordt eerst besproken wat ‘goed leiderschap’ in algemene zin is door een koppeling te maken met de context waarbinnen leiderschap wordt uitgeoefend. Vervolgens wordt die context nader ingevuld, eerst middels een formele definitie van ketensamenwerking en hoe ketensamenwerking als specifiek managementparadigma daarbinnen past en vervolgens door de plaats van een ketenmanager in de voortbrengingsketen aan te geven. Vanuit het geschetste perspectief worden daarna zes aandachtspunten voor leiderschap…

Continue reading
Artikelen & publicaties

Cultuur(verandering) bij ketensamenwerking (2016)

– Door prof. dr. Jack van der Veen, EVO Leerstoel Supply Chain Management (Nyenrode) – In deze white paper wordt ingegaan op de vraag ”Welke cultuur past bij organisaties die willen gaan werken vanuit de principes van Ketensamenwerking (KSW) en hoe zouden logistiek & supply chain managers de gewenste organisatiecultuur kunnen bewerkstelligen?” Eerst wordt ingegaan op de belangrijkste onderliggende principes van KSW en wordt betoogd dat KSW goed past bij een volatiele en onzekere bedrijfsomgeving. Vervolgens worden de belangrijkste begrippen van (organisatie)cultuur behandeld. Aan de hand van het concurrerende waarden model wordt geconcludeerd dat een ‘clan cultuur overgoten met een…

Continue reading
Artikelen & publicaties

Bouwen zonder wantrouwen en de consequenties voor de contractering (2016)

Bouwprojecten zijn het beste af als wordt gebroken met de klassieke rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer. De toekomst is aan ketensamenwerking met gelijkwaardige partners die risico’s delen met open boekhoudingen. “Gestold wantrouwen voert de boventoon.” Nevenstaand de link naar het gehele artikel dat in 2016 in Cobouw is geplaatst. Tevens kunt u onderstaand de contracten inzien: voorwoord-bij-de-modelcontracten-ketensamenwerking model-visiedocument-ketensamenwerking model-1-intentieovereenkomst-opdrachtgever-in-de-keten model-1-samenwerkingsovereenkomst-ketensamenwerking model-2-intentieovereenkomst-opdrachtgever-buiten-de-keten model-2-samenwerkingsovereenkomst-ketensamenwerking

Continue reading