Category

Maturity Model

Artikelen & publicaties, Maturity Model

Wat er nodig is om een excellente keten of ketenspeler te worden?

Auteur: dr.ing. Marcel Noordhuis (m.noordhuis@ketenmanagement.com), gepromoveerd (Nyenrode) op zijn onderzoek naar de impact van ketensamenwerking op de reductie van faalkosten bij het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van vastgoed (woningen). Stelling: Het is een keten, we werken samen dus we doen aan ketensamenwerking?! 1. Inleiding In de afgelopen jaren zien we steeds meer opdrachtgevers en opdrachtnemers die zich realiseren dat het aangaan van strategische samenwerking gebaseerd op de principes van ketensamenwerking, de oplossing zou kunnen zijn om de steeds complexere vraagstukken rondom o.a. de verduurzaming te kunnen managen, waardoor faalkosten kunnen worden voorkomen en de prijs/prestatie in de samenwerking structureel kan…

Continue reading
Maturity Model

In welke mate passen u en uw ketenpartners de principes van ketensamenwerking toe?

Veel organisaties in de bouw claimen in de samenwerking met externe partijen de principes van ketensamenwerking toe te passen. Maar is dat ook zo? Ketensamenwerking tussen organisaties (ook wel externe ketensamenwerking genoemd) is gebaseerd op 6 belangrijke aspecten die geimplementeerd dienen te worden om daadwerkelijk tot verbeterde prestaties op tijd, geld, kwaliteit en duurzaamheid te komen. Om te kunnen vaststellen of en in welke mate deze principes in uw samenwerkingsverband worden ingevuld is de KetenSamenwerkingsIndex (ofwel KSI) ontwikkeld. Via een online meetinstrument worden sleutelfiguren binnen het samenwerkingsverband gevraagd hun oordeel te geven over het samenwerkingsverband middels het beantwoorden van een…

Continue reading
Maturity Model

Hoe mature is uw eigen organisatie als ketenspeler?

Er zijn vele organisaties die zichzelf de vraag stellen of de traditionele rol als opdrachtgever – opdrachtnemer wel houdbaar is voor partijen die elkaar nodig hebben om tot prestatiedoorbraken te komen. Een van de manieren om prestatiedoorbraken te bereiken is strategisch en langdurig te gaan samenwerken, middels de principes van ketensamenwerking. Dit heeft echter vergaande consequenties, niet alleen voor de wijze waarop u met marktpartijen samenwerkt, maar ook voor de eigen organisatie. Immers, de keten is zo sterk als de zwakste schakel en indien u zelf ook actief gaat meedoen in de keten, dan dient u zelf ook klaar te…

Continue reading