Category

Resultaten (cijfers) – wetenschap

Resultaten (cijfers) - wetenschap

Waarom het combineren van denken en doen helemaal past bij het nieuwe organiseren

Ik kwam een mooie trailer tegen van André Wierdsma die uitlegt dat het splitsen van denken en doen hoort bij het bureaucratisch denken. Ik herken veel van wat hij zegt passend bij de principes van ketensamenwerking, waarbij er gewerkt wordt in multidisciplinaire teams waarbij denken en doen juist gecombineerd wordt en teamleden met elkaar doordenken wat de slimste aanpak is, gegeven de opgave die voor ligt. Leiders dienen dergelijke teams de ruimte te geven om binnen kaders, zelf te bedenken op welke wijze het team de opgave tot een goed einde denkt te kunnen brengen. Zoals gezegd, het afstemmen van beslissingen…

Continue reading
Onderzoek, Resultaten (cijfers) - wetenschap

Resultaten onderzoek naar Supply Chain Maturity in Nederland

Ir. Gijs Dolmans MBA, Michel van Buren MBA (BLMC) en prof. dr. Jack van der Veen hebben afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de maturity (volwassenheid) van supply chain management (SCM) in het Nederlandse bedrijfsleven. De gegevens voor deze editie (172 respondenten) zijn verzameld aan het eind van 2019 en begin 2020 verwerkt in dit rapport. Diverse (wetenschappelijke) onderzoeken tonen aan dat er een positieve samenhang bestaat tussen het niveau waarop SCM wordt toegepast en het bedrijfsresultaat. Hoe meer de principes van SCM worden toegepast, hoe beter de samenwerking intern en met externe partners verloopt, hoe sneller en wendbaarder bedrijven worden, hoe…

Continue reading