Inleiding

Sinds 2012 organiseren wij samen met hoogleraren van Nyenrode de bijeenkomsten van het platform ketensamenwerking voor twee doelgroepen (executives en high potentials). Voor de eerste doelgroep hebben we het Executive Platform Ketensamenwerking ontwikkeld. Dit platform is primair bedoeld voor o.a. directeuren en bestuurders uit alle geledingen van de bouw & vastgoedsector die betrokken zijn bij uitdagene nieuwbouw, onderhoud, renovatie, transformatie en verduurzamingsvraagstukken en dat willen realiseren door intensief en vernieuwend samen te werken met marktpartijen. De afgelopen jaren zijn vooral corporaties, bouwondernemingen, installateurs, co-makers en toeleveranciers lid geworden.

Achtergrond

Het Executive Platform Ketensamenwerking brengt directeuren en bestuurders bij elkaar die er in geloven dat deze op de traditionele wijze nooit gerealiseerd kan worden. De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking, omdat deze wijze van samenwerken resulteert in een verbeterde prestatie op tijd, geld, kwaliteit en duurzaamheid en bovendien veel meer inzet op samenwerken vanuit vertrouwen dan samenwerken vanuit wantrouwen met alle (tijd en geld) verslindende mechanismen die daarbij horen.

Het toepassen van de principes van ketensamenwerking vind je als organisatie terug in de strategie & beleid, organisatie & processen, mindset & gedrag, monitoring & verbetering, informatie & communicatie en leren & innoveren. Maar het gaat ook over het creeren van lange termijn samenwerkingsverbanden met (keten)partners, het realiseren van een fusie van belangen (win-win) in de samenwerking, het zo vroeg mogelijk betrekken van ketenpartners, delen van informatie, het gezamenlijk monitoren van prestaties, continu verbeteren en de definiering van een gezamenlijk incentive systeem.

De onderwerpen die in het platform worden behandeld hangen dan ook altijd met een van de genoemde thema’s samen en helpen de deelnemers ”concreet te maken” wat nodig is om in de eigen organisatie de slag te kunnen maken naar het worden van een excellente ketenspeler. Tevens staat dit platform stil bij datgene wat er in de (externe) samenwerking met ketenpartners moet gebeuren om duurzaam succesvol te kunnen zijn!.


Het doel van het platform

Executives dienen begrip te hebben van de organisatiekundige uitdagingen die de implementatie van zowel interne- alsook externe ketensamenwerking met zich meebrengen. Hierdoor kunnen zij nog beter richting geven aan het transitietraject dat de eigen organisatie alsook de externe keten dient door te maken om een excellente keten(speler) te kunnen worden. Het creeeren van begrip en inzicht is dan ook een zeer belangrijke doelstelling van het platform. Daarnaast willen we:

  • Een verbinding leggen tussen de realisatie van de verduurzamingsopgave en het toepassen van ketensamenwerking;
  • Theoretische en praktische kennis op het gebied van ketensamenwerking en verduurzaming met de deelnemers delen;
  • Reflecteren op de eigen successen en mislukkingen en de reflecties van anderen daarover te horen (en daar van te leren);
  • Opdrachtgevers en opdrachtnemers koppelen waardoor er meer ketensamenwerkingsverbanden ontstaan.

Deelname en Corona

Om er voor te zorgen dat men altijd aan de platformbijeenkomsten kan deelnemen, hebben we voor 2021 een aantal aanpassingen aan de formule doorgevoerd:

  • Alle lezingen kunnen zowel live alsook via internet gevolgd worden zodat niemand ook maar een bijeenkomst hoeft te missen;
  • Na afloop van de lezing wordt deze enkele dagen later in een afgeschermde Vimeo omgeving live gezet, zodat u de bijeenkomst ook op een ander moment nog een keer kunt bekijken;
  • Voor de live bijeenkomst geldt dat u nog steeds 1 introduce kunt meenemen (indien de Corona regels dat toelaten), maar dat u ook de mogelijkheid heeft de lezing via internet te volgen waarbij u maximaal 3 introduce’s kunt laten meekijken.

Locatie 

De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten. Op deze locatie is het mogelijk de deelnemers met hun introduce’s – met inachtneming van de 1,5 meter regel – met voldoende ruimte aan tafels te kunnen laten plaats nemen.


Deelnemers

Voor 2021 hebben zich inmiddels (de werving loopt nog) de onderstaande bedrijven opgegeven:

Aalberts Bouw bv, Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V., Aannemersbedrijf Wessels B.V., Area Wonen, Bebouw Midreth BV, Bosch Thermotechniek B.V., Bouwmaatschappij Van Mierlo B.V., Breman Woningbeheer Zuid, Coen Hagedoorn Utrecht B.V., De Alliantie, De Variabele, Dura Vermeer Bouw Hengelo, Elkien, Geluk Groep, GroenWest, Hagemans Vastgoedonderhoud BV, Hemubo, Logchies Renovatie en Onderhoud BV, Mateboer, Nijestee, Patina Dakdenkers BV, ROZA Groep BV, Slokker Bouwgroep BV, Smits Vastgoedzorg, Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, SW BV, Talen Vastgoedonderhoud, Technische Unie, VIOS, VORM 2050 B.V., Wassenaarsche Bouwstichting, Weijman Vastgoedonderhoud, Willems Vastgoedonderhoud B.V., Wits Utrecht, Wonen Limburg, Ymere, Zaanderwijk.


Resterende data en programma

Bijeenkomst 4: Donderdag 2 december 2021 van 15:30 – 20:00 (live & gestreamed)

Vanwege de aangescherpte maatregelen hebben we moeten besluiten om deze bijeenkomst volledig digitaal te doen. Derhalve ontvangen de deelnemers een link om live mee te kunnen kijken cq vragen te kunnen stellen. De opname van deze bijeenkomst wordt ook achteraf nog met de deelnemers gedeeld.

Thema: End to end ketenintegratie en de rol van data bij de engineering, realisatie, onderhoud, uitbreiding en realisatie van olie- en gasplatforms, raffinaderijen en grootschalige elektriciteitsproductie (zon, wind, waterstof)

  • 16:00 – 17:00 College door drs. Jeroen Scheer CTO en Lead Architect (Shell)

Deelnemen?

De kosten om deel te nemen aan 4 bijeenkomsten voor Executives met lopend buffet, borrel en introduce (live 1 en digitaal 3) bedragen €1.600 ex. BTW per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert. Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u onderstaand formulier invullen en dan nemen wij spoedig contact met u op.

    Ik zou graag: