Inleiding

Sinds 2012 organiseren wij samen met hoogleraren van Nyenrode de bijeenkomsten van het platform ketensamenwerking voor twee doelgroepen (executives en high potentials). Voor de eerste doelgroep hebben we het Executive Platform Ketensamenwerking ontwikkeld. Dit platform is primair bedoeld voor o.a. directeuren en bestuurders uit alle geledingen van de bouw & vastgoedsector. De tweede doelgroep is het High Potential Platform Ketensamenwerking. Het High Potential Platform is vooral bedoeld voor hoofden, managers en projectleiders die vooral de opdracht krijgen ketensamenwerking succesvol te implementeren. De deelnemers zijn vooral vastgoedeigenaren, woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwers, co-makers en toeleveranciers.

Achtergrond

Het High Potential Platform Ketensamenwerking brengt professionals uit de bouw en vastgoedsector bij elkaar die een uitdagende bouw en verduurzamingsopgave hebben en er in geloven dat deze op de traditionele wijze nooit gerealiseerd kan worden. De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking.

Het toepassen van de principes van ketensamenwerking vind je als organisatie terug in de strategie & beleid, organisatie & processen, mindset & gedrag, monitoring & verbetering, informatie & communicatie en leren & innoveren. De onderwerpen die in het platform worden behandeld hangen dan ook altijd met een van de genoemde thema’s samen en helpen de deelnemers ”concreet te maken” wat nodig is om in de eigen organisatie de slag te kunnen maken naar het worden van een excellente ketenspeler.


Het doel van het platform

High Potentials hebben vaak de taak om ketensamenwerking in de eigen organisatie of in samenwerking met externe partners te (gaan) implementeren. Dit roept diverse praktische implementatievragen op, waarover in dit platform met gelijkgestemden van gedachten kan worden gewisseld en waarbij men elkaar kan inspireren en stimuleren. Het doel van het platform is dan ook

 • Een verbinding te leggen met realisatie van de verduurzamingsopgave die het toepassen van ketensamenwerking nog noodzakelijker maakt;
 • Theoretische en praktische kennis op het gebied van ketensamenwerking en verduurzaming met de deelnemers te delen;
 • Te reflecteren op de eigen successen en mislukkingen en de reflecties van anderen daarover te horen (en daar van te leren);
 • Om opdrachtgevers en opdrachtnemers te koppelen waardoor er meer ketensamenwerkingsverbanden ontstaan.

Deelname en Corona

Om er voor te zorgen dat men altijd aan de platformbijeenkomsten kan deelnemen, hebben we voor 2021 een aantal aanpassingen aan de formule doorgevoerd:

 • Alle lezingen kunnen zowel live alsook via internet gevolgd worden zodat niemand ook maar een bijeenkomst hoeft te missen;
 • Na afloop van de lezing wordt deze enkele dagen later in een beveiligde Vimeo omgeving live gezet, zodat u de bijeenkomst ook op een ander moment nog een keer kunt bekijken;
 • Voor de live bijeenkomst geldt dat u nog steeds 1 introduce kunt meenemen (indien de Corona regels dat toelaten), maar dat u ook de mogelijkheid heeft de lezing via internet te volgen waarbij u maximaal 3 introduce’s kunt laten meekijken.

Locatie 

De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten. Op deze locatie is het mogelijk de deelnemers met hun introduce’s – met inachtneming van de 1,5 meter regel – met voldoende ruimte aan tafels te kunnen laten plaats nemen.


Deelnemers

Breman Woningbeheer Zuid, Eigen Haard, Elkien, GroenWest, HaagWonen, Hagemans Vastgoedonderhoud BV, Logchies Renovatie en Onderhoud B.V., Mateboer, Mooiland, Rochdale, Sikkens B.V., Stichting Woonservice Drenthe, Talen Vastgoedonderhoud, Technische Unie, Thus Wonen, Uw Onderhoudspartner Lenferink, Waev Vastgoedmanagement, Willems Vastgoedonderhoud B.V., Wolters BV, Woonopmaat, WoonInvest, Woonstede, ZOwonen.


Data en programma

Bijeenkomst 1: Donderdag 11 maart 2021 van 12:00 – 14:30 (geweest)

Thema: Consequenties van Corona op de energietransitie en de impact die dat heeft op de samenwerking tussen betrokken partijen en op welke wijze daar het beste mee om kan worden gegaan.

 • 12:00 – 13:00 College door prof.dr.ir. Anke van Halhoogleraar Sustainable Building/Development en prof.dr. Jack van der Veen – Hoogleraar Supply Chain Management (Nyenrode)
 • 13:00 – 14:00 Teams groepsdiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 14:00 – 14:30 Terugkoppeling per groep en reflectie door de spreker(s)

Bijeenkomst 2: Donderdag 3 juni 2021 van 12:00 – 15:30 (geweest)

Thema: Talentmanagement en het optimaliseren van de samenwerking binnen en tussen organisaties.

 • 12:00 – 13:00 College door prof.dr. Lidewey van der Sluishoogleraar strategisch talent management (Nyenrode)
 • 13:00 – 14:00 Teams groepsdiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 14:00 – 14:30 Terugkoppeling per groep en reflectie door de spreker

Bijeenkomst 3: Donderdag 21 oktober 2021 van 12:00 – 15:30 (live & gestreamed)

Thema: Waarom het combineren van denken en doen helemaal past bij het nieuwe organiseren!

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door prof. André Wierdsmahoogleraar Organiseren en Co-creëren (Nyenrode)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 4: Donderdag 2 december 2021 van 12:00 – 15:30 (live & gestreamed)

Thema: Samenwerken op basis van de principes van een Vested contract! Het hoe, het waarom, de belofte van de Vested samenwerkingsvorm en de koppeling die het heeft met partnering/ketensamenwerking.

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door Marleen Baars – directeur Supply Chain (Stedin)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Deelnemen?

De kosten om deel te nemen aan 4 bijeenkomsten voor High Potentials met lunch, borrel en introduce (live 1 en digitaal 3) bedragen €1.400 ex. BTW per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert. Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u onderstaand formulier invullen en dan nemen wij spoedig contact met u op.

  Ik zou graag: