Achtergrond

Het High Potential Platform Ketensamenwerking brengt professionals uit de bouw en vastgoedsector bij elkaar die een uitdagende bouw en verduurzamingsopgave hebben en er in geloven dat deze op de traditionele wijze nooit gerealiseerd kan worden. De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking.

Het toepassen van de principes van ketensamenwerking vind je als organisatie terug in: de strategie & beleid, organisatie & processen, mindset & gedrag, monitoring & verbetering, informatie & communicatie en leren & innoveren. Maar het gaat ook over het creeren van lange termijn samenwerkingsverbanden met (keten)partners waarbij: het realiseren van een fusie van belangen (win-win) in de samenwerking, het zo vroeg mogelijk betrekken van ketenpartners, delen van informatie, het gezamenlijk monitoren van prestaties, continu verbeteren en de definiering van een gezamenlijk incentive systeem van groot belang is. De onderwerpen die in het platform worden behandeld hangen dan ook altijd met een van de genoemde thema’s samen en helpen de deelnemers ”concreet te maken” wat nodig is om in de eigen organisatie de slag te kunnen maken naar het worden van een excellente ketenspeler.


Deelnemers 2022 (27)

AVW2, De Alliantie, De Variabele, Eigen Haard, Finalist IT Group B.V., Gebroeders Blokland Ontwikkeling en Bouw BV, GroenWest, Haag Wonen, Heko, Hemink Groep, Hemubo, Mens Zeist, O-Nexus, Rochdale, Saint Gobain, Stichting Dudok Wonen, Stichting Woonservice Drenthe, Talen Vastgoedonderhoud, Thus Wonen, Uw Onderhoudspartner Lenferink, Van Wijnen Stolwijk, Wonen Limburg, Woonopmaat, Woonwaard.


Data en programma

Bijeenkomst 1: Donderdag 10 maart 2022 van 12:00 – 15:30 (reeds geweest)

Thema: Hoe blijven allianties bestuurbaar?

Allianties hebben een steeds grotere impact op bedrijven. Een juiste alliantiebesturingsstructuur maakt het mogelijk optimaal van allianties te profiteren. Omdat allianties van nut zijn in een turbulente bedrijfsomgeving is echter tijdige aanpassing van de besturingsstructuur nodig om ze te blijven afstemmen op de doelstelling van de onderneming.

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door prof. Ard-Pieter de Man (VU)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 2: Donderdag 9 juni 2022 van 12:00 – 15:30 (live & gestreamd)

Thema: Systeemdenken: Van goed bedoeld naar goed gedaan.

Projecten worden almaar groter en ingewikkelder. Het aantal stakeholders neemt toe dat iets wil en vindt van het project. Integrale contracten en de vrijheid die deze geven, betekenen dat je je als manager ook anders moet verhouden tot je opdrachtnemer. Bij het omgaan met al deze partijen en belangen kan systeemdenken nuttig zijn. Met deze methode kun je inzichtelijk maken welke stakeholders er zijn, wat er gebeurt in de onderlinge relaties en wat onderliggende drijfveren zijn. Het geeft je meer grip op dit veelomvattende geheel.

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door prof.dr. Jaap Schaveling (Nyenrode)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 3: Donderdag 8 september 2022 van 12:00 – 15:30 (live & gestreamd)

Thema: Van contract naar contractuele relatie.

Iedereen in de bouwketen wil graag samenwerking maar worstelt met de vraag ‘hoe?’. Om van contract naar contractuele relaties te komen start je met de vraag: Hoe wil ik samenwerken? In dit college wordt duidelijk hoe je succesvolle samenwerking realiseert van het prille begin tot en met de afronding van een project. En hoe je deze samenwerking met al je contractuele relaties tot stand brengt, borgt, vastlegt, monitort en vooral vasthoudt gedurende de gehele looptijd van het contract.

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door Peter Kamminga, Associate professor (VU)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 4: Donderdag 10 november 2022 van 12:00 – 15:30 (live & gestreamd)

Thema: Samenwerking ronde de verduurzaming van gebouwen met historische waarde. 

20% van de bestaande gebouwen in NL dateert van voor 1940. Deze gebouwen hebben erfgoedwaarde, maar de meeste zijn geen beschermde monumenten. Toch kun je daar vaak niet zomaar standaard verduurzamingsmaatregelen toepassen. In hun bijdrage staan ze stil bij de do’s en dont’s bij de verduurzaming van dergelijke gebouwen.

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door prof.dr.ir. Anke van Hal & ir. Birgit Duski (Nyenrode)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Locatie 

De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten. Op deze locatie is het mogelijk de deelnemers met hun introduce’s – met inachtneming van de 1,5 meter regel – met voldoende ruimte aan tafels te laten plaats nemen. Tevens hebben we ons eigen cafe, terras en lunchruimte bij de hand waarbij we niet gestoord zullen worden door andere gasten.

Deelname en Corona

Om er voor te zorgen dat men altijd aan de platformbijeenkomsten kan deelnemen, hebben we voor 2022 een aantal zekerheden ingebouwd:

 • Alle lezingen kunnen zowel live alsook via internet gevolgd worden zodat iedereen kan deelnemen;
 • Na afloop van de lezing wordt deze enkele dagen later in een afgeschermde Vimeo omgeving live gezet, zodat u de bijeenkomst ook op een ander moment nog een keer kunt bekijken;
 • Voor de live bijeenkomst geldt dat u nog steeds 1 introduce kunt meenemen (indien de Corona regels dat toelaten), maar dat u ook de mogelijkheid heeft de lezing via internet te volgen waarbij u maximaal 3 introduce’s kunt laten meekijken.
 • Hebben we een eigen sharepoint omgeving voor leden ingericht waar alle handouts en video opnamen zijn opgeslagen en u e.e.a. nog eens rustig kunt opzoeken/bekijken.

Deelnemen?

De kosten om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor High Potentials met lunch, borrel en introduce (live 1 en digitaal 3) bedragen €1.400 ex. BTW per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert. Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u onderstaand formulier invullen, dan bevestigen wij uw deelname en zetten u op de deelnemerslijst.

  Ik zou graag [aankruisen wat van toepassing is]: